FANDOM


YouTube logo 2013

YouTube sjeh untîscrîpm an dînsanna o vidjona. Pok flajn o vidjona sjeh vidjotçîpo, muça a taçkena vlogo. Sûhseia vlogopohn bogahoh çana "YouTubers", ja un Njûlan, YouTuberna.

Kenton YouTuberna Edit

Înic pok YouTuberna sjeh ahr hapn pâp.

Ronlâniç YouTuberna Edit

Dutçapiç YouTuberna Edit

Sûneilâniç YouTuberna Edit

  • Joe Sugg - ehnojan, vidjotçîpo a kanto vidjona

Ehsten mûmo Edit

  • YouTube - da bualon untîscrîpm.
  • YouTube - ahr da Înglis Wikipedia.