FANDOM


Ronlân

Dorm a perlân o Ronlân

Ronlân (ÎnglisUnited States of AmericaEhsperaniçUsono) sjeh lân o 50 ahmbena. Çi sîk nôhloro Nôronalân ac Ehnojâlân. An 318 dînsan o pohnna, Ronlân sjeh da driono ronssî lân fluh pohnna un da glurd.

SçpâknaEdit

Âlfohn 80% o da Ronlâniç pohnna sçpêk Înglis, bêsjeh bualon sçpâk o Ronlân. Ehtsîna sçpâkna bosçpêk un Ronlân:

DîksumtuvEdit

78.5% o da Rohnlâniç pohnna sjeh Kristiç a 16% bêçul dîksumtuv. Unâl dîksumtuvna o Rohnlân sjeh Djudeiç, Bûdiç, Îslâmiç a Hindiç.

Ehtsen mûmoEdit