FANDOM


Pobol y Cwm

Pobol y Cwm (NjûlanPohnna o da Buhlan) sjeh BBC sûbdensçoun un da Galoniç sçpâk, det bogonitan un Dîfûwêt 1974.

FôrsumtuvEdit

Pobol y Cwm bosçounitan ahr BBC Wales wen da gonno o S4C, da Galoniç-sçpâk kulkwanap, un Dînofûwêt 1982. Da sçoun kantet bohwan cjelan mânt.

Sçounna a SçounaEdit

Pobol y Cwm sçouna fip iâcna pohp zêtaçk ahl 20 puntiâc an wehjsçounna da pahmiç taçk ahl 18 puntiâk 30 an Înglis sûbongahna.

Da sçoun bopuman un da sûbdeniç dmnisçtah o Cwmderi, bopuman nôholoro Carmarthen a Llanelli, un dorwalona Galona. Un Cwmderi, sjeh uhvîp Y Deri, ac unâl sûbdeniç dmnisçtahna un da sçoun sjeh Llanarthur a Cwrt Mynach.

KukiepohnnaEdit

Da kukiepohnna o Pobol y Cwm sjeh sçênna o Galoniç-sçpâk kulkieperp înic, poh ono sjeh mânt glurdum sçên o mânaperpna. Ioan Gruffudd, mânt mânaperp kekehp, sjehitan un da sçoun hiç 1987 - 1994. Unâl kenton sçênna sjeh Rachel Thomas, Huw Garmon, Gillian Elisa, Ieuan Rhys, Aneirin Hughes ac Iwan Rheon. Un Dîfûwêt 2006, Imogen Thomas (taglitan un Big Brother UK) pâlitan un da sçoun.