FANDOM


Pohkepâp-1

Pohkepâp o HwarRop a SmûhVehg.

Hapn sjeh pâp o da Pohkemon an puntna 102 î 151 un da Pohkepâp. Pohp Pohkemon bopâpin an punt, da Înglis gah a da Njûlaniç pwotçanç.

120. Staryu - Sçênawr Edit

Sçenawr (Johtlânniç: Hitodeman) sjeh hwas Pohkemon. Çi sjeh dmni sçênhwaska an rosçtro un çiâ nôhl. Ehstîna o pohnna donc det hapn Pohkemon êrihiçitan Ahp.

121. Starmie - Sçênahp Edit

Sçênahp (Johtlânniç: Sutāmī) sjeh hwas ac aneliniç Pohkemon. Çi sjeh ron, florop sçênhwaska an ron rosçtro un çiâ nôhl. Sçênahp a Sçenawr kantet mahmo an hapnîna rosçtrona.