FANDOM


Hapn scrîpm hwap ahr da ahmbe o Njûon Jorka. Orn da sçtah o Njûon Jorka, mûmo Njûon Jorka Sçtah.

Njûon-Jorka-Perlân

Perlân o Njûon Jorka

Njûon-Jorka

Mahân dmnun o Ronlân

Njûon Jorka (Înglis: New YorkEhsperaniçNov-Jorkio) sjeh ahmbeRonlân. Da mahânsçtah o Njûon Jorka sjeh Albany poh da kentonssî a ronssî sçtah sjeh Njûon Jorka Sçtah.

Hapntaçk, sjeh ehtsî pon 19,650,000 tîmanna o Njûon Jorka. Hohda 70% o da tîmanna sjeh Kristiç ac unâl dîksumtuvna sjeh Djudeiç, Bûdiç, Îslâmiç.

Fôr da gah o Njûon Jorka (New York), da gah o da ahmbe sjehitan Njûon Amsterdam (New Amsterdam). Un 1664, da Sûneilâniç pohnna gahoh da ahmbe Njûon Jorka.