FANDOM


MirandaSings

Miranda Sings sjeh untîglurd kulkiepohn bonjûitan un 2008 bonh YouTube kekehp, hânta a ehnojane Colleen Ballinger. Da kulkiepohn imân da pohnna ahr YouTube, cwi donc det hânt ahr YouTube njûauçlan çana pwo kenton hânta. Un çâ vidjona, Miranda hânt bântçi, hâle ahr mâkiâcna det ça bêdehla a hâlema ahl çâ "casana" (haters).

Don Dînofûwêt 2014, da Miranda Sings kulkwanap sehdjitan 250 dîsan pîramna a 2.5 dîsan sûhncrîana. Ehsten da YouTube vidjona, don Fûwâfûwêt 2009, Miranda Sings umwelo unâl sçtahna a lânna a kekehpi tîm-sçounna.

Ehsten mûmo Edit