FANDOM


Derek

Ricky Gervais a Karl Pilkington

Derek sjeh Sûneilâniç kulkieperp dêlien bohn Ricky Gervais orn Channel 4, ajitan ahr 12ono Fûwafûwêt 2012 (sçounon) a da onono dêhlien ahr 30ono Onofûwêt 2013.

KukiepohnnaEdit

Kekehp Kukiepohn
Ricky Gervais Derek
Karl Pilkington Dougie
Kerry Godliman Hannah
David Earl Kev
Brett Goldstein Tom
Ruth Bratt Mary
Joan Linder Joan
Kay Noone Lizzie
Vilma Hollingbery Elsie
Tim Barlow Jack
Arthur Nightingale Arthur