FANDOM


Da Uhrpiâc (Ehsperaniç: SubjunktivoÎnglis: Subjunctive) sjeh sçpakpunkiç uhrp bohwani un ehstîna sçpâkna. Hapn uhrp bodêv ih sçouna ahmbena of uhanan.

Da Njûlaniç UhrpiâcEdit

Un da Njûlaniç sçpâk, bêsjeh da uhrpiâc. Unâl, Njûlan dêv da da fêhleiâc ih sçouna det ieçjos bêsjeh uhan.

Rehmvôt:
Oç Maikel sçehsjeh hul, çe sçehkantet duhg Franiç.
If Michael were inteligent, he could learn French.

Da Uhrpiâc un unâl sçpâknaEdit

EhsperaniçEdit

Un Ehsperaniç, bêsjeh uhrpiâc. Unâl, hapn sçpâk dehv da "volative" a bodehv orn plîdana a dortna.

Mia filino belu!
Plîda tâ fahamita sjeh muç!

FraniçEdit

Bien que tu sois allé à Paris sans moi, je ne suis pas en colère.
Âlfohn te mânitan î Paris anon pû, pe bêsjeh bahka.

ÎnglisEdit

If I were you, I'd start working.
Oç pe sçehsjeh tû, pe sçehgon ih bua.