FANDOM


Cyberman - Army of Ghosts episode (2006)

Cyberman (NjûlanSaibuhhame) sjeh bêdeniç saibuhpohn un da kulkieperp dêhlien Doctor WhoDa Cybermen (Saibuhhamena) a da Dalekna sjeh da essî kenton graâk o da Doctor.

Cwû sjeh da Cybermen?Edit

Da Cybermen gonitan ahr da bêdeniç glurd o Mondas. Çîna sjehitan pohnna o da Glân, sçtrû pêna, poh ken da glurd dehvnitan vape, da pohnna cjepitan çanâ flesnona pwo saibuh flesnona. Wehj jânna, çîna dehvnitan saibuhpohn. Çîna bêfuhl jei ja môra.

Pâp o sçounnaEdit

Ahr kulkieperp:

Sçoun gah Doctor Jân
The Tenth Planet 1ono Doctor 1966
The Moonbase 2ono Doctor 1967
The Tomb of the Cybermen 2ono Doctor 1967
The Wheel in Space 2ono Doctor 1968
The Invasion 2ono Doctor 1968
Revenge of the Cybermen 4ono Doctor 1975
Earthshock 5ono Doctor 1982
The Five Doctors 5ono Doctor 1983
Attack of the Cybermen 6ono Doctor 1985
Silver Nemesis 7ono Doctor 1988
Rise of the Cybermen / The Age of Steel 10ono Doctor 2006
Army of Ghosts / Doomsday 10ono Doctor 2006
The Next Doctor 10ono Doctor 2009
The Lodger 11ono Doctor 2010
The Pandorica Opens 11ono Doctor 2010
A Good Man Goes To War 11ono Doctor 2011
Closing Time 11ono Doctor 2011
Nightmare in Silver 11ono Doctor 2013
The Time of the Doctor 11ono Doctor 2013
Dark Water / Death in Heaven 12ono Doctor 2014