FANDOM


StarWars CwâpnaODaSçênna

Bopwotçançitan Permni

Cwâpna o Da Sçênna (ÎnglisStar Wars) sjeh Ronlâniç dêlien o tçançlen-bêden mânaperpna, bonjûitan bon George Lucas. Çi gonitan vehl drîloçi a bopahmitan bon fôrêri o dri mânaperpna. Un 2012, Da Walt Disney Buadêlien peitan LucasFilm an $4.05 kansan. Da Buadêlien njûaûtan unâl drîloçi, bopumanitan wehj da onono sês mânaperpna.

Pâp o MânaperpnaEdit

Ehtsen:

Ehtsen mûmoEdit