FANDOM


Doctorwho clara

Clara Oswald (Jenna Louise-Coleman)

Clara Oswald (kekehp - Jenna Louise-Coleman) sjeh kukiepohn un da Sûneilâniç dehlien Doctor Who. Clara sjeh da nais o da Dînonono Doctor a mawelo an çûe drû iâc ac ahp.

Oswin OswaldEdit

Da Dînonono Doctor donciçlan det da onono iâc det da Doctor nejstiçlan "Clara" sjehiçlan ahr da Dalek Asylum, glurd orn kâtjo Dalekna poh hapn flajn o Clara çuliçan da gah of Oswin. Sçtrûjac da Doctor pâlaniçlan ih rêmpli Oswin, çe hwaniçlan det ça sjehiçlan Dalek. Wehj dehla, Oswin bahdiçlan da glurd a ça sçtabiçlan.

(DW: Asylum of the Daleks)

Clara Oswin OswaldEdit

Da Doctor nejstiçlan unâl "Clara" un dînaksono kanjân London, cwû ça buiçlan vehl uhvîpan un The Rose & Crown. Ahr da 23ono Dîndûfûwêt 1892, Clara hehpiçlan da Doctor ih hâhlt da Great Intelligence a çî hehçamena. Wehj bogehpiçlan TARDIS clic, Clara bobrahmiçlan bon da Ice Governess. Clara a da Doctor bahliçlan mahmon. Wehj ça helde, da Doctor wohjiçlan det Clara ac Oswin sjehiçlan da sçtrû hama.

(DW: The Snowmen)

Clara OswaldEdit

Da Doctor hwaniçlan da den Clara a maweliçlan an çûe anon mahmo da çûlam. Ahr Trenzalore (sahstroko'm glurd), sçtrûjac da Doctor sçtabiçlan, Clara tâkiçlan da Doctor-ê iâclin a bokâtjiçlan pwo dînsan flajnna o Clara ih hâhlt da Great Intelligence hiç brahm da Doctor dînsan iâcna.

(DW: The Name of the Doctor)