FANDOM


Celebrity Juice

Celebrity Juice sjeh Sûneilâniç ihstlist-sçoun orn ohpme bomahâmne bon Keith Lemon ahr ITV2. Da kulkieperp dêlien gonitan un 2008 a çulitan aks dêlienna.

DêlienkatamenaEdit

Da dêlienkatamena sjeh Holly Willoughby a Fern Cotton. Sçtrûjac Fern sjehitan dmnito, njûon katamena bohwanitan- Kelly Brook. Unâl rêg sjeh Rufus Hound, cwû bua ahr Fern-ê dêlien.

TçîpnaEdit

Da kentonssî tçîpna un da sçoun sjeh:

  • Lemon Head: Da tçop o Keith Lemon çul flajnna o tçîpna. Da katamena dahlê da tçîp.
  • Keith vs: Keith tagli an kenton pohnna (rehmvôt David HasselhoffJedwardVern TroyerRylan Clarke). Da dêlien raidû mahmo cwû çana donk fahnkûçlan.
  • Cover Stories: Dêlienna raidû dahlê dehteh hiç ron mûmoscrîp a çana taglûçlan da tçîp.
  • The Buzzer Round: Ihst raidû bobahâle bon da dêlienna.

Ehsten mûmoEdit